09:00–09:10

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

09:10–09:30
Biologia molekularna
dr hab. n. med. Michał Jarząb
więcej szczegółów
09:30–09:55
Leczenie chirurgiczne
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
więcej szczegółów
09:55–10:20
Radioterapia
prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Anna Niwińska
więcej szczegółów
10:20–10:35
Dyskusja
10:35–10:55
Wykład sponsorowany firmy Novartis
Badania kliniczne inhibitorów CDK4/6
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
więcej szczegółów
10:55–11:15 Przerwa na kawę
11:15–11:45

Sesja satelitarna firmy Pfizer
Inhibitory CDK4/6  kryteria włączenia i wyłączenia w programie lekowym B.9

prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
dr n. med. Aleksandra Łacko
więcej szczegółów
11:45–12:05
Hormonoterapia
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
więcej szczegółów
12:05–12:25
Chemioterapia
prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
więcej szczegółów
12:25–12:40
Dyskusja
12:40–13:00
Wykład sponsorowany firmy Roche
Portfolio Roche na SABCS 2020: standardy i przyszłość
prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
więcej szczegółów
13:00–13:30 Lunch
13:30–13:50
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca
Optymalizacja wyników leczenia HER2-BRCA zależnego rozsianego raka piersi
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
więcej szczegółów
13:50–14:10
Leczenie anty-HER2
dr hab. n. med. Barbara Radecka
więcej szczegółów
14:10–14:25

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

14:25–14:40
Dyskusja
14:40–14:55

Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Copyrights © 2022 Via Medica