Opłaty

Opłata podstawowa: 130 zł

 

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych oraz wystawie firm, 

  • program konferencji,

  • identyfikator,

  • poczęstunek podczas przerw.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacić na rachunek bankowy:
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
BNP Paribas Bank Polska S.A. o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151
z dopiskiem: „imię i nazwisko, rakpiersi2020

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: rakpiersi@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2022 Via Medica